Rocknallegalan 2020

På grund av pandemin och rådande restriktioner har vi varit tvungna att ställa in Rocknallegalan. Vi återkommer när läget har ändrats och vi kan anordna evenemanget igen.