Föreningen  Rocknallen

Musikpriset Rocknallen

Som en gåva till Björn Skifs på 70-årsdagen instiftades musikpriset Rocknallen som en gåva från Vansbroborna. Ett pris som delas ut årligen. Bakgrunden till namnet på priset är den att när Björn som liten gjorde sina första framträdanden för publik så kallade han sig för Rocknalle.

Kriterierna för att bli utsedd till Rocknalle är:

Pristagaren ska vara verksam inom sång, musik, skådespeleri eller dans och arbeta i Björn Skifs anda, vilket betyder med engagemang, professionalitet och samt med ett tydligt ambassadörskap för Vansbro kommun och Dalarna.


Föreningen Rocknallen


Idén till Föreningen Rocknallen föddes efter Rocknallegalan 2017 av Åsa Larsson och föreningen bildades 2018. Styrelsemedlemmar sedan starten är Åsa Larsson , ordförande, Mats Bender, musikansvarig , samt Monica Hermansson, sekreterare och kassör.
Sedan har TIm Nedergård också kommit med i styrelsen och är artist och logeansvarig.
I juryn sitter ordförande Åsa Larsson, Monica Hermansson, Mats Bender - representant för Vansbro dans- och muskskola, Johanna Astrén - representant för Vansbro kommun samt Pernills och Björn Skifs. Tim Nedergård deltar ej i jurygruppen.

Genom annonsering i sociala medier samt i vårt lokala annonsblad ombeds allmänheten att inkomma med nomineringar till årets Rocknalle. Det skall med följa en nominering. Sedan tar juryn ställning til inkomna nomineringar och väljer ut en pristagare. 
Tilläggas kan att styrelsen har ganska hög på musiklivet i kommunen och spanar ständigt efter nya potentiella rocknallar!

Föreningens syften:

*att verka för ett aktivt musikliv i Vansbro kommun och Dalarna, samt att stötta detta på olika sätt. Detta kan ske på många olika sätt, till exempel genom att arrangera scenframträdanden, så kallad öppen scen eller musikquiz.

*att samverka med andra organisationer för att stötta och gynna musiklivet i kommunen och länet, som kulturskola, föreningar, offentliga och privata aktörer.

*Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering samt verka för jämställdhet och schyssta ekonomiska förhållanden inom musikbranschen.